لانتوری

بیچاره گمان می کرد آدم مهمی شده است

لانتوری

بیچاره گمان می کرد آدم مهمی شده است

خاطرات شخصی آیا کپی برداری داره ؟؟؟
...


طبقه بندی موضوعی

بایگانی

آخرین نظرات

۱۶ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

معاون دانشگاه بنده را احضار کرده

میگه : خبر که داری سوالات فلان امتحان لو رفتن

+ : بله شنیدم


** : خب کاری باهاتون ندارم فقط میخام بدونم

       چطوری و با کی برگه سوالات را برداشتی ؟؟

+ : آقا برداشتم ؟؟؟

من از کجا بدونم کی سوالات را بلند کرده


**: یعنی میخای بگی توی دانشگاه یه تقلب صورت گرفته و تو دخالتی نداری در آن ؟؟؟


0ـــــــــ0

چه فکری درباره من کردین ؟؟

لا نتوری

دارم بهش میگم آقای عزیز شما از پشت زدی به ماشینش

افسر هم بیاد میگه شما مقصری

میگه نه اون مقصره که ترمز کرد

میگم خب شما فاصله ات را رعایت نکردی

بهر حال از پشت زدی مقصری و باید خسارت بدی

میگه : نه اون مقصره

         رانندش زنه پس مقصره


0ــــــــــــ0

آخه برادر ِ من چه ربطی داره به زن ومرد بودن ؟

اینجوری باشه منم برم شیشه ماشینش را بشکنم و بگم

رانندش زن بود

لا نتوری

استاد داشت تدریس میکرد و درب کلاس باز بود

یه پسری بیرون بود توی راهروی دانشگاه

آمد درب را بست

یکی از دخترا بلند شد و درب را باز کرد

پسره دوباره درب را بست

استاد هیچی نگفت

یه دختر بلند شد و رفت بیرون و بهش گفت آقا درب را نبند

بعدش آمد و گفت یه حالی بهش دادم که دیگه درب را نبنده


یه پسری گفتم : چطوری بهش حال دادی ؟؟دیگه تا استاد هم خندش گرفت

0ـــــــــ0

لا نتوری

رفیقم میگفت :

این دختر با اون دختر دعواش شده و قهر کرده من چکار کنم ؟

آمده میگه اگر به اون بیشتر از من تقلب برسونی باهات قهر میکنم


گفتم :

خب الان تو دوست دختر منی ؟

اون دوست دختر منه ؟

اصلا من با هیچکدومتون رابطه ای دارم ؟؟؟


0ـــــــــ0

لا نتوری

استاد آمده بالای سر ِ من و میگه : چرا تقلب میکنی ؟

میگم : استاد شما خودتون حتی یه مثال ساده ی دو دوتا چهارتا را از روی جزوه ای که

جلوت گذاشتی نگاه میکنی و روی تخته مینویسی

چرا توقع داری من از روی دفترم نگاه نکنم ؟؟


هیچی دیگه : گفت راحت باش و بنویس

 در هر صورت این ترم افتادی


0ــــــــــــ0

لا نتوری

حالا اینکه سر چهارراه چراغ سبز شد و اون راننده خانمی که جلوی من بود

پاش از روی پدال پرید و ماشین خاموش شد را میشه قبول کرد


ولی چرا ماشین به عقب پرید ؟؟؟

اینکه چرا ماشین دنده عقب بوده برام سواله


0ـــــــــ0

*ـــــــــ*

لا نتوری

سر چهارراه که سمند ایستاد پشت چراغ قرمز

یه پژو 405 از پشت زد بهش

راننده یه خانم که باباش کنارش نشسته بود

پژو رفت عقب باز امد جلو و زد به سمند

راننده سمند امده پایین و میگه چکار میکنی ؟

باباهه از توی پژو به دخترش میگه یکی دیگه ام بزن


بعدش سرش را از شیشه ماشین آورده بیرون و میگه

فکر کردی اون چهارراه زدی به ماشین من و رفتی من بیخیالت میشم ؟؟


خب برادر من : ماشین خودت هم که خراب میشه

لااقل پیاده میشدی و با لگد میزدی به ماشینش

لا نتوری

توی تاکسی نشستیم

راننده یه خانم را دیده و نگه داشته که سوار بشه

جلو خالی بود و خانمه بهم میگه آقا میشه شما بری جلو بشینی و من عقب

گفتم چشم

یکباره راننده رو کرده به خانمه میگه :

     ای بابا خانم شما دیگه چرا ؟؟

من که تا حالا ده بار شما را رسوندم ...

یعنی چی ؟؟

مثلا اگر یکی را بیست بار برسونی دیگه باید حتما بیاد و بغل دستت بشینه ؟؟


0ـــــــــ0

لا نتوری

قدیما که میخاستن دل یکی را بدست بیارن

یا به اصطلاح مخش را بزنن

از روش های عاشقانه ای استفاده میکردن


دختر خانم آمده میگه با دوستام ساندویچ خریدیم

یکی اضافه آمد

بیا برای تو باشه

تو بخور

میگم ممنون سیرم ,  نمیخام

همچین لگد زد توی ساق پام که نگو

بعدش میگه بخور تا یه چیزی بارت نکردم


0ـــــــ0

لا نتوری

استاد ِ خانم داره برنامه نویسی تدریس میکنه

و پشت سیستم نشسته و کد مینویسه

بهش میگم استاد خیلی ریز مینویسی

میشه فونت را درشت تر کنی ما هم ببینیم ؟


برگشته میگه منومسخره میکنی ؟

از این درس انداختمت میفهمی کامپیوتر ریز مینویسه نه من


خب خواهر ِ من از منوی سومی بری قسمت تنظیمات و سر برگ فونت

میشه فونت سیستم را هم درشت کرد


*ــــــــ*لا نتوری